• کاهش ۳۰٬۸۴۱٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳:۰۱:۱۲

    شاخص کل با ۳۰٬۸۴۱٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۲۹٬۸۸۰٫۹ رسید.