• کاهش ۲۹٬۱۱۴٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۲:۰۳:۰۶

    شاخص کل با ۲۹٬۱۱۴٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۳۱٬۶۰۸٫۴ رسید.