• کاهش ۲۶٬۹۱۰٫۲ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۱:۰۱:۱۲

    شاخص کل با ۲۶٬۹۱۰٫۲ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۳۳٬۸۱۲٫۳ رسید.