• ممنوعیت عضویت نمایندگان در هیات مدیره‌ها تصویب شد.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۹:۳۹

    مجلس در اقدامی جدید برای جلوگیری از فضای رانتی در شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی مصوبه‌ای در راستای ممنوعیت عضویت نمایندگان مجلس در هیات مدیره‌ها تصویب کرد. سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس: اعضای کمیسیون در مصوبه امروز خود، مدیرعاملی و هر گونه فعالیت و عضویت اعم از موظف و غیرموظف و تحت عنوان مشاور، بازرس و بازرس علی‌البدل در هیأت مدیره یا هیأت عامل مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳.۰۴.۱۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مذکور و سایر قوانین، مؤسسات، شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی اعم از انتفاعی، غیرانتفاعی (فرهنگی، هنری، صنعتی، کشاورزی، ورزشی، خدماتی، خیریه، عام المنفعه و آموزشی، پژوهشی، شتاب‌دهنده) و غیرتجاری را برای نمایندگان ممنوع کردند. علاوه بر این طبق مصوبه، کمیسیون اشتغال و عضویت در اتحادیه‌های صنفی و نظام‌های حرفه‌ای اعم از وکالت، کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس نظارت بر ساختمان، نقشه‌کشی برای نمایندگان ممنوع است. همچنین طبق این مصوبه اشتغال به امر نمایندگی مجوزی جهت ابطال و عدم تمدید پروانه فعالیت سابق نمایندگان توسط نظامات حرفه‌ای و صنفی پس از دوران نمایندگی نیست.