• بازگشایی نمادهای معاملاتی (وسگیلا)،(وسزنجان)
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۸:۱۱

    به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استان گیلان(وسگیلا)، سرمایه گذاری استان زنجان(وسزنجان)با توجه به حد نصاب نرسیدن مجامع عمومی فوق العاده_ عمومی عادی به طور فوق العاده با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران