• بازگشایی نماد معاملاتی (کگاز)
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۶:۰۶

    به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت شیشه و گاز(کگاز)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران