• توقف نمادهای معاملاتی(وساربیل)،(وساشرقی)،(وساخت)،(چافست)،(کهمداح)
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۰:۳۴:۴۳

    به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاریاستان اردبیل(وساربیل)،سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی(وساشرقی)جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی-عمومی فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه، سرمایه گذاری ساختمان ایران(وساخت)و افست(چافست)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و حق تقدم شرکت شیشه همدان(کهمداح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران