• کاهش ۲۸٬۷۱۰٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۰:۰۱:۰۷

    شاخص کل با ۲۸٬۷۱۰٫۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۳۲٬۰۱۱٫۷ رسید.