• آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (شتران) با سررسید خرداد ماه ۱۴۰۰
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۰۹:۴۵:۱۰

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت پالایش نفت تهران(شتران) با سررسید خرداد ماه ۱۴۰۰ از امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: شتراننحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضترا۳۰۰۰-اختیارخ شتران-۶۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹ضترا۳۰۰۱-اختیارخ شتران-۷۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹ضترا۳۰۰۲-اختیارخ شتران-۸۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹ضترا۳۰۰۳-اختیارخ شتران-۹۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹ضترا۳۰۰۴-اختیارخ شتران-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹ضترا۳۰۰۵-اختیارخ شتران-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹ضترا۳۰۰۶-اختیارخ شتران-۱۴۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹ضترا۳۰۰۷-اختیارخ شتران-۱۶۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹ضترا۳۰۰۸-اختیارخ شتران-۱۸۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹ضترا۳۰۰۹-اختیارخ شتران-۲۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹نماد معاملاتی قراردادهای اخت یار معامله فروش:طترا۳۰۰۰-اختیارف شتران-۶۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹طترا۳۰۰۱-اختیارف شتران-۷۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹طترا۳۰۰۲-اختیارف شتران-۸۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹طترا۳۰۰۳-اختیارف شتران-۹۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹طترا۳۰۰۴-اختیارف شتران-۱۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹طترا۳۰۰۵-اختیارف شتران-۱۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹طترا۳۰۰۶-اختیارف شتران-۱۴۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹طترا۳۰۰۷-اختیارف شتران-۱۶۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹طترا۳۰۰۸-اختیارف شتران-۱۸۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹طترا۳۰۰۹-اختیارف شتران-۲۰۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۰۹سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد:اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ سهمسقف هر سفارش: ۱۰۰ قراردادحداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریالدامنه نوسان: نداردروزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیتدوره معاملاتی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها:A=۲۰% B=۱۰% نسبت حداقل وجه تضمین: ۷۰%ضریب گرد ک ردن: ۱۰۰،۰۰۰ زمانبندی فرآیند اعمال:الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسیدب)زمان تسویه فیزیکی: سررسیدامکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد.سبک اعمال: اروپایینحوه اعمال: غیرخودکارنوع تسویه در سررسید:الف)تسویه فیزیکیب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین)همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است:۱- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. ۲- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد.سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره ۱۸۱/۸۴۵۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران