• آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (وبصادر) با سررسید خرداد ماه ۱۴۰۰
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۰۹:۴۴:۳۸

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام بانک صادرات ایران (وبصادر) با سررسید خردادماه ۱۴۰۰ از امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد:نماد معاملاتی دارایی پایه: وبصادرنحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیاننماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید:ضصاد۳۰۰۰-اختیارخ وبصادر-۱۸۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲ضصاد۳۰۰۱-اختیارخ وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲ضصاد۳۰۰۲-اختیارخ وبصادر-۲۵۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲ضصاد۳۰۰۳-اختیارخ وبصادر-۳۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲ضصاد۳۰۰۴-اختیارخ وبصادر-۳۵۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲ضصاد۳۰۰۵-اختیارخ وبصادر-۴۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲ضصاد۳۰۰۶-اختیارخ وبصادر-۴۵۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲ضصاد۳۰۰۷-اختیارخ وبصادر-۵۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲ضصاد۳۰۰۸-اختیارخ وبصادر-۶۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش:طصاد۳۰۰۰-اختیارف وبصا در-۱۸۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲طصاد۳۰۰۱-اختیارف وبصادر-۲۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲طصاد۳۰۰۲-اختیارف وبصادر-۲۵۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲طصاد۳۰۰۳-اختیارف وبصادر-۳۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲طصاد۳۰۰۴-اختیارف وبصادر-۳۵۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲طصاد۳۰۰۵-اختیارف وبصادر-۴۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲طصاد۳۰۰۶-اختیارف وبصادر-۴۵۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲طصاد۳۰۰۷-اختیارف وبصادر-۵۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲طصاد۳۰۰۸-اختیارف وبصادر-۶۰۰۰-۱۴۰۰/۰۳/۱۲سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد:اندازه قرارداد: ۱۰۰۰ سهمسقف هر سفارش: ۱۰۰ قراردادحداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریالدامنه نوسان: نداردروزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیتدوره معاملاتی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها:A=۲۰% B=۱۰% نسبت حداقل وجه تضمین: ۷۰%ضریب گرد کردن: ۱۰۰،۰۰۰ زمانبندی فرآیند اعمال:الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسیدب)زمان تسویه فیزیکی: سررسیدامکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد.سبک اعمال: اروپایینحوه اعمال: غیرخودکارنوع تسویه در سررسید:الف)تسویه فیزیکیب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین)همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است:۱- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. ۲- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد.سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره ۱۸۱/۸۴۵۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادا ر تهران