• افزایش۵۰ درصدی سرمایه ولنوین
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۰۹:۲۹:۳۴

    شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) سرمایه خود را از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۵۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۰۹ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد