• اثر راه اندازی کوره بلند شماره یک "ذوب" بر تولید و برآورد رشد درآمدها و EPS.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۰۹:۱۸:۳۴

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ذوب آهن با راه اندازی کوره بلند شماره یک از اثر مثبت بر میزان تولید چدن مذاب و پیش بینی افزایش درآمدهای عملیاتی و سود هر سهم در سال جاری و آینده خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد. براین اساس، احمد سلیمی معاون مالی و اقتصادی "ذوب" درخصوص اثرات مالی و اقتصادی راه اندازی کوره بلند شماره یک اعلام کرد: با راه اندازی این کوره، ظرفیت تولید چدن شرکت ۸۰۰ هزار تن افزایش می یابد. بر این مبنا و با توجه به دوره راه اندازی و رسیدن به تولید پایدار و محدودیت موجود در تامین مواد، پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ تولید چدن مذاب تا ۶۰۰ هزار تن افزایش یابد که بصورت شمش چدن به بازار داخل و صادرات عرضه می شود. لذا بر اساس شرایط کنونی بازار و فضای کسب و کار پیش‌بینی می‌شود درآمدهای عملیاتی به میزان ۵.۵ هزار میلیارد تومان و سود به ازای هر سهم تا ۶۰ ریال در سال ۱۴۰۰ به دلیل راه اندازی کوره بلند شماره یک افزایش یابد. در سال ۹۹ و آغاز بهره‌برداری از آن انتظار می‌رود حدود ۹۰ هزار تن چدن مذاب از محل کوره شماره یک تولید شود. همچنین فروش به میزان ۵۰ هزار تن در سال ۹۹ بر مبنای تحویل به مشتریان برآورد می‌شود که این میزان نیز اثر ۱۳ ریالی در سود هر سهم شرکت در سال ۹۹ خواهد داشت.