• برنامه افزایش سرمایه ۱۴۰ درصدی سهم دارای صف خرید از سود انباشته.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۰۶:۴۰:۱۰

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پارس سویچ که در جریان معاملات دیروز سه شنبه با رشد ۲.۶ درصدی قیمت سهام و صف خرید روبرو بود از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۱۴۰ درصدی از محلی جذاب خبر داد. براین اساس، "بسویچ" درصدد است سرمایه فعلی را از ۱۰۰ به ۲۴۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل سود انباشته اعمال و صرف تامین منابع مالی طرح تولید کلید تب چنجر خواهد شد.