• برنامه افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی سهم بورسی از مطالبات و آورده.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۰۶:۳۷:۵۱

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان که در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد از برنامه افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی از یک محل خبر داد . براین اساس، "وآذر" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۲۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا صرف تحصیل سرمایه گذاری جدید شود. بنابراین گزارش، هلدینگ سرمایه گذاری دریک از طریق سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (با ۲۰.۷ درصد) و چند زیرمجموعه دیگر ، مالکیت سهام این شرکت را در اختیار دارد.