• موافقت شستا با شناسایی زیرمجموعه های واجد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۰۶:۳۲:۰۶

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی از اقدام هلدینگ های زیرمجموعه جهت شناسایی شرکت‌های واجد شرایط افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با اخذ تاییدیه خبر داد. براین اساس، "شستا" در پی اخبار منتشره در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اعلام کرد: متن مصوبه ۲۰ دی هیات مدیره در خصوص تجدید ارزیابی شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه شستا به شرح ذیل است. در راستای ضرورت اصلاح و تقویت ساختار مالی و نیز ایجاد امکان ارزیابی دقیق تر از عملکرد هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه مقرر شد، کلیه هلدینگ‌های زیرمجموعه نسبت به شناسایی شرکت‌های واجد شرایط جهت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام و سپس با رعایت تمامی ضوابط و دستورالعمل های موجود و نیز اخذ تاییدیه از شستا نسبت به افزایش سرمایه از این محل(صرفاً دارایی‌های سرمایه ای استهلاک ناپذیر) برای شرکت‌های شناسایی شده و هلدینگ ها اقدام کنند.