• سهام عدالت به کف ۷ ماهه رسید.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۰۶:۲۹:۱۷

    امروز نیز افت ارزش سهام عدالت ادامه یافت، به طوریکه ارزش پورتفوی بورسی آن به کمترین سطح از ۲۴ خرداد یعنی کف ۷ ماهه رسید. ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۴۲۸ هزار تومان معادل ۳.۹ درصد کاهش و به ۱۰ میلیون و ۶۴۲ هزار تومان رسید. بنابراین ارزش سهام عدالت نسبت به اوج خود ۴۸ درصد ریزش داشته است. بر این سااس ارزش ۶۰ درصد سهام عدالت آزاد شده به ۶ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان و ارزش ۳۰ درصد آزاد شده آن به ۳ میلیون ۱۹۲ هزار تومان رسید. ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی نیز ۸۰۵ هزار تومان کاهش یافت و به ۲۰ میلیون تومان رسید. باید توجه داشت که نرخ اعلام شده در پورتفوی سهامداران عدالت از این قیمت‌ها کمتر است. این اختلاف ریشه در سهام جایزه نمادهایی دارد که افزایش سرمایه داده‌اند اما هنوز در پورتفوی سهامداران عدالت ننشسته است. با این حال گفته می‌شود این سهام جایزه در نهایت به سهامداران عدالت تعلق می‌گیرد.