• محکومیت خودروسازان در بیش از ۲۰۰۰ پرونده.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۰۶:۲۶:۴۶

    معاون سازمان و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت خودروسازان در بیش از دو هزار پرونده خبر داد. محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران: ١٩ هزار فقره پرونده شکایت مردمی از خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودرو در تعزیرات حکومتی تشکیل و بیش از ۶ هزار پرونده مختومه شده است. عدم ایفای تعهدات خودروسازهای داخلی یا واردکنندگان خودرو، گران‌فروشی و تقلب در تحویل خودروهایی که به عنوان خودرو صفر کیلومتر به مشتری تحویل داده بودند سه محور شکایت در پرونده های خودرو بود. از مجموع پرونده های خودرویی ٢٠۴٢ فقره پرونده به ارزش ٨٣٧ میلیارد ریال رسیدگی و محکومیت یافتند و برخی پرونده ها در حال رسیدگی و برای برخی حکم برائت صادر شده است. تاخیر در انجام تعهد از سوی خودروسازان داخلی یا واردکنندگان خودرو خصوصا در مورد خودروهای سنگین تفاوت چندین برابر قیمت را موجب شده و مشکلاتی ایجاد کرده است. برخی شرکت‌های خودرویی تحریم ها را دلیل عدم ایفای تعهدات خود اعلام کرده اند و برخی متاسفانه امکان تحویل خودرو به صورت مطلق ندارند و طبق مقررات اجرای احکام مدنی باید مانند خودرو با مبلغی به عنوان خسارت و پول اولیه به مشتری پرداخت شود که تعیین مبنای قیمت بسیار سخت است. با برخی شرکت های خودرویی که پرونده های انبوهی داشتند وارد مذاکره شدیم و تلاش کردیم رضایت مشتری را جلب کنند و حتی در مجتمع های تعزیرات اتاقی برای حضور نماینده شرکت قرار دادیم تا مشتری قبل از طرح پرونده در شعبه چنانچه با نماینده شرکت به توافق رسید، پرونده مختومه شود و در غیر اینصورت به شعب تعزیرات ارجاع و حکم صادر می‌شود. بیش از دو هزار پرونده تخلفات ارزی تشکیل شد از ابتدای سال تا نیمه دی ماه ٢١٢٠ فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات تهران تشکیل و دو هزار پرونده مختومه شده است. در یکی از این پرونده ها برای شرکت متخلف ارزی ۶٠ میلیارد تومان محکومیت صادر شده است. تشکیل حدود ۶٠ هزار پرونده در تعزیرات معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای سال تا نیمه دی ماه، ۵٩ هزار و ٩٢٠ فقره پرونده در تعزیرات تهران تشکیل شده که هزار و ۶٣٠ فقره مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز، دو هزار و ٩٢۶ تخلفات بهداشتی درمانی و بقیه پرونده‌ها مربوط به حوزه کالا و خدمات است. امسال ۶۵ هزار پرونده در تعزیرات مختومه شده که مبلغ محکومیت این پرونده ها بیش از هزار میلیارد ریال است، همچنین بیش از ١٠ هزار پرونده مهم و ملی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که ارزش تخلف اعلامی یکصد میلیون تومان بوده است.