• کاهش ۴۰٬۶۰۳٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۸:۰۰:۱۳

    شاخص کل با ۴۰٬۶۰۳٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۶۰٬۷۲۲٫۵ رسید.