• توزیع ۵۸۰ ریال سود نقدی شپارس برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۵:۵۱:۳۲

    شرکت بین المللی محصولات پارس (سهامی عام) طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ مبلغ ۵۸۰ ریال (۷۹٫۲۳ درصد) از سود ۷۳۲ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.