• کاهش ۴۰٬۶۲۷٫۹ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۵:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۴۰٬۶۲۷٫۹ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۶۰٬۶۹۷٫۷ رسید.