• کاهش ۴۰٬۶۲۸ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۴:۱۵:۰۲

    شاخص کل با ۴۰٬۶۲۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۶۰٬۶۹۷٫۶ رسید.