• افزایش۷۹٫۳۵ درصدی سرمایه وسپه
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳:۴۷:۵۲

    شرکت سرمایه گذاری سپه سرمایه خود را از ۶٬۶۹۱٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۷۹٫۳۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۳ افزایش از محل اندوخته: ۳۷٫۶۷ درصد افزایش از محل مطالبات و آورده: ۶۲٫۳۳ درصد