• کاهش ۴۰٬۶۲۸ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳:۰۱:۰۹

    شاخص کل با ۴۰٬۶۲۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۶۰٬۶۹۷٫۵ رسید.