• زمان افزایش سرمایه ۲۵۰ و ۳۶۲ درصدی از دو محل جذاب + مجمع چهار شرکت.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۲:۱۹:۰۶

    زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده ۶ شرکت بورسی و فرابورسی به همراه لغو مجمع سهم بازار پایه ای اعلام شد.