• کاهش ۳۹٬۰۹۰٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۲:۰۲:۱۳

    شاخص کل با ۳۹٬۰۹۰٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۶۲٬۲۳۴٫۸ رسید.