• تصویب افزایش سرمایه ۱۶۶ و ۱۵۸ درصدی دو شرکت فرابورسی از دو محل.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۱:۳۳:۴۲

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با برگزاری مجمع فوق العاده دو شرکت ویتانا و سیمان غرب آسیا، افزایش سرمایه ۱۶۶ و ۱۵۸ درصدی از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی به تصویب رسید. مجمع فوق العاده شرکت ویتانا قبل از ظهر دوشنبه ۲۲ دی با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور ۷۷.۵ درصد سهامداران برگزار و با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۱۶۶ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته مورد موافقت سهامداران قرار گرفت. براین اساس، "غویتا" به منظور تکمیل فاز سوم طرح توسعه ویتانا کاسپین یک و فاز اول طرح توسعه ویتانا کاسپین ۲، اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه در گردش و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، سرمایه فعلی را از ۱۳۱.۶ به ۳۵۰ میلیارد تومان رساند. مجمع فوق العاده با انجام افزایش سرمایه از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۱۴ درصد از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کرد تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام کند. همچنین مجمع فوق العاده شرکت سیمان غرب آسیا بعداز ظهر دوشنبه ۲۲ دی با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور ۷۴.۸ درصد سهامداران برگزار و با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۱۵۸ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی مورد موافقت سهامداران قرار گرفت. براین اساس، "سجام" به منظور اصلاح ساختار مالی و تسویة تسهیلات مالی، سرمایه فعلی را از ۲۰۵.۱ به ۵۲۸.۳ میلیارد تومان رساند.