• کاهش ۳۵٬۷۴۲٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۱:۰۲:۰۲

    شاخص کل با ۳۵٬۷۴۲٫۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۶۵٬۵۸۲٫۷ رسید.