• توقف نمادهای معاملاتی(وسیزد)،(وسمازن)
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۰:۲۷:۵۸

    به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استان یزد(وسیزد) جهت برگزاری مجامع عادی بطور فوق العاده بمنظور انتخاب اعضای هیئت مدیره و عمومی فوق العاده، سرمایه گذاری عدالت استان مازندران(وسمازن)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران