• کاهش ۳۰٬۰۱۹٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۰:۰۱:۱۰

    شاخص کل با ۳۰٬۰۱۹٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۷۱٬۳۰۵٫۹ رسید.