• پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص)
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۰۹:۲۵:۰۸

    به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۲۴۴۶/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت ۵- شرایط خاص ۰۲۰۹ در نماد معاملاتی (اراد۵۵۱) و نمونیک G۵۵Q۱، اوراق مرابحه عام دولت ۶-شرایط خاص ۰۲۱۰ در نماد معاملاتی (اراد۶۰۱) و نمونیک G۶۰Q۱ ، اوراق مرابحه عام دولت ۶۴-شرایط خاص ۰۱۱۱ در نماد معاملاتی (اراد۶۴۱) و نمونیک G۶۴Q۱ و اوراق مرابحه عام دولت ۶۵-شرایط خاص ۰۲۱۰ در نماد معاملاتی (اراد۶۵۱) و نمونیک G۶۵Q۱ با قیمت اسمی هر ورقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال امروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ پذیره‌‌نویسی می‌شود. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: ۱) مدت اوراق در نماد معاملاتی (اراد۵۵۱) ۳۷ ماه و نرخ ۱۷% ، در نماد معاملاتی (اراد۶۰۱) ۳۷ ماه و نرخ ۱۷% ، در نماد معاملاتی (اراد۶۴۱) ۲۵ ماه و نرخ ۱۶% و در نماد معاملاتی (اراد۶۵۱) ۳۶ ماه و نرخ ۱۷% می باشد. ۲) اوراق با شرایط خاص و فاقد متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان می‌باشد. ۳) تسویه و پایاپای این اوراق به صورتT+ ۱ می‌باشد ۴) پس از اتمام پذیره‌نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران