• توزیع ۱٬۶۰۰ ریال سود نقدی قهکمت برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۰۹:۰۹:۳۲

    شرکت قند هگمتان طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ مبلغ ۱٬۶۰۰ ریال (۸۵٫۰۲ درصد) از سود ۱٬۸۸۲ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ را توزیع کرد.