• صورت های مالی تلفیقی "افق" با تحقق ۳۵۴۴ ریال سود برای هر سهم.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۰۶:۴۳:۵۵

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی، صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده نیمه نخست سال جاری را منتشر کرد. براین اساس، "افق" دراین مدت ۱۰۶۹۳ ریال سود برای هر سهم محقق کرد در حالی که در گزارش حسابرسی نشده این رقم ۹۸۰۰ ریال اعلام شده بود. همچنین سود تلفیقی هر سهم نیز ۳۵۴۴ ریال اعلام شد که ۱۱۸ درصد در مقایسه با دوره مشابه قبل افزایش داشته است. درآمدهای عملیاتی تلفیقی در این دوره بالغ بر ۶.۳ هزار میلیارد تومان و سود خالص ۱.۰۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۶۸ و ۵۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل محقق شده است.