• کارخانه قدیم زیرمجموعه هلدینگ شیر به ۱۳.۱ میلیارد تومان فروش رفت.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۰۶:۴۳:۲۷

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پگاه آذربایجان غربی از فروش محل کارخانه قدیم به قیمت نهایی ۱۳.۱ میلیارد تومانی به متقاضی غیر بورسی و زمان تحویل خبر داد و با توقف نماد روبرو شد. براین اساس، "غشاذر" اعلام کرد: باتوجه به مصوبه ۲۹ آبان هیأت مدیره و برگزاری دو مرحله مزایده عمومی جهت فروش محل کارخانه قدیم و زمین روبرو و عدم ارائه پیشنهاد در این خصوص و موافقت هیأت مدیره با تفویض اختیار فروش محل کارخانه قدیم و زمین روبرو به بالاتر از قیمت پایه کارشناسی به مدیر عامل لذا ۲۲ دی ماه با فروش محل کارخانه قدیم به قیمت نهایی ۱۳.۱ میلیارد تومان به متقاضی خرید به نام شرکت صنعتی داداش برادر با رعایت کامل آئین نامه ها و دستورالعمل ها موافقت شد. ضمناً تحویل زمین محل کارخانه قدیم ۱۸ بهمن ماه طی مبایعه نامه منعقده و تنظیم سند همزمان با تسویه کامل وجه توسط خریدار (شرکت صنعتی داداش برادر)صورت خواهد گرفت که اثرات مالی رویداد پس از انتقال دارایی و تسویه وجه منعکس خواهد شد.