• شناسایی درآمد ۴۵.۵ میلیاردی شرکت فرابورسی با فروش تضمینی برق.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۰۶:۳۸:۳۶

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج از شناسایی و تحقق ۴۵.۵ میلیارد تومان از درآمدهای مرتبط با فروش تضمینی برق با شرکت های تابعه وزارت نیرو در سال مالی جاری خبر داد. براین اساس، "بکهنوج" اعلام کرد: با توجه به مفاد قرارداد خرید تضمینی برق با شرکت های تابعه وزارت نیرو (در گذشته توانیر و درحال حاضر شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) ، خریدار موظف به جبران دیرکرد در پرداخت مطالبات تولید کننده برق است. با توجه به پیگیری‌های انجام شده ۶۹.۸ میلیارد تومان توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بصورت علی الحساب به بستانکار حساب این شرکت منظور شده که از این مبلغ بالغ بر ۲۴.۲ میلیارد تومان در سنوات گذشته (سال ۹۷) در دفاتر شرکت شناسایی و ثبت شده بود. بنابراین در سال مالی منتهی به ۳۰ دی سال ۹۹ مبلغ ۴۵.۵ میلیارد تومان در دفاتر شرکت به عنوان درآمد شناسایی خواهد شد. شناسایی این مبلغ در دفاتر شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اکنون بصورت علی الحساب است و شرکت وفق مفاد قرارداد فروش تضمینی و با توجه به فروش های انجام شده در حال پیگیری جهت تعیین مبلغ مورد تراضی طرفین است.