• کاهش ۵٬۳۷۵٫۶ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۵:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۵٬۳۷۵٫۶ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۱٬۲۴۵٫۲ رسید.