• افزایش۱۶۵٫۹۵ درصدی سرمایه غویتا
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۴:۴۳:۵۹

    شرکت ویتانا سرمایه خود را از ۱٬۳۱۶٬۰۱۸ میلیون ریال به ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۶۵٫۹۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۲ افزایش از محل اندوخته: ۱۸٫۳۲ درصد افزایش از محل مطالبات و آورده: ۸۱٫۶۸ درصد