• کاهش ۵٬۳۷۵٫۵ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۴:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۵٬۳۷۵٫۵ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۱٬۲۴۵٫۲ رسید.