• عرضه عمده سهام غیر مدیریتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (وثنو۴)
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۳:۱۲:۲۲

    کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره ۲۴۲۹/الف/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ این شرکت، تعداد ۷,۶۸۴,۶۷۰ سهم معادل ۱/۲۸ درصد (یک ممیز بیست و هشت صدم درصد) سهام غیر مدیریتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) در نماد معاملاتی (وثنو۴) با قیمت پایه کل ۱۴۲،۰۲۸،۰۷۰.۹۴۰ ریال روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷، از طریق بازار پایه فرابورس ایران، مورد عرضه قرار می گیرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس