• کاهش ۵٬۳۷۴٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۳:۰۱:۱۲

    شاخص کل با ۵٬۳۷۴٫۴ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۱٬۲۴۶٫۴ رسید.