• اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه با ۴۳ هزار تراکنش/ خدمات به کارگزاران بورس.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۲:۳۹:۴۷

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی صالح آبادی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات در حوزه بانکداری باز با استفاده از توانمندی های شرکت خدمات انفورماتیک اقدامات مهمی در این زمینه انجام و آن را از راهبردی ترین محورهای عملیاتی قرار داده، گفت: این بانک طی ماه های گذشته تمرکز به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری را در دستور کار و سهولت مدیریت و انجام بهینه عملیات بانکی برای صندوق های سرمایه گذاری بورسی را مورد توجه قرار داده است. وی از انجام ۴۳ هزار تراکنش بانکی و بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در بستر بانکداری باز و بصورت کاملا مکانیزه و در یک صندوق خبر داد و افزود: این امر در سیستم بانکی بی سابقه بوده و می توان آن را دستاورد مهمی برای شبکه بانکی، بستر بانکداری باز و نیز خدمات مالی و فن آوری اطلاعات دانست. تا کنون بصورت تجمعی در این بستر بیش از ۱۳۹ هزار تراکنش با حجم ریالی ۱۴۴ میلیارد تومان و اتصال بیش از ۳۱۹ هزار مرتبه صورت گرفته که خبر از رهیافت خدمات جدیدی به مشتریان بانک می دهد. این مقام مسئول با بیان اینکه همواره تنوع و تعدد فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری و نیز مبالغ بالای سرمایه گذاری در آنها از دید سازمان بورس حائز اهمیت بوده، ادامه داد: مدیریت ریسک عملیاتی و انجام مکانیزه عملیات بانکی این صندوق ها می تواند این مهم را رقم زند. بانک توسعه صادرات با تحلیل این موضوع و نیز در دستور کار قرار دادن خدمات بانکداری باز این امر را از اولویت ها قرارد داده و با تعامل با تامین سرمایه تمدن، فرایند بانکی واریز سود سهامداران و پرداخت وجه ابطال و سایر اقلام مربوط به صندوق را مکانیزه کرده است. صالح آبادی ابراز امیدواری کرد این خدمات بزودی در اختیار تمامی صندوق های سرمایه گذاری قرار گرفته و اتصال بازار پول و سرمایه از طریق زیرساخت های عملیاتی و فن آوری این بانک با سهولت بهتری انجام گیرد. وی ادامه داد : از آنجا که عملیات صندوق ها شامل صدور و پرداخت اضافه ، صدور پرداخت وجه ابطال، مبادله با کارگزاران، واریز سود در صندوق ها و ... بر بستر بانکداری باز کاملا مکانیزه می شود این مهم را باید به جز افزایش سرعت برای مدیر صندوق دربردارنده کنترل بیشتر-عدم دخل تصرف در حساب ها،-پایش بهتر عملیات و نهایتا خدمات رسانی بهتر به سرمایه گذاران دانست. ارائه خدمات به کارگزاران بورس در قالب بانکداری باز از دیگر خدمات این حوزه است که به زودی دستاوردهای آن اطلاع رسانی خواهد شد.