• دسته گل صندوق های بازارگردانی با زیان ۶۳ تا یک درصدی / گروه دی در صدر.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۲:۳۹:۲۴

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین زمانی درمزاری با بررسی عملکرد دوره آذر صندوق های سرمایه گذاری از بازدهی منفی ۶۳ تا یک درصدی خبر داد. براین اساس، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی که توسط کارگزاری بانک دی مدیریت می شود، بازدهی منفی ۶۳.۵ را در آذر ماه کسب کرده است. بازدهی این صندوق در ۳، ۶ و ۱۲ ماهه به ترتیب منفی ۶۴.۳ و ۶۲.۹ و مثبت ۱۶۶ درصد بوده است. همچنین صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری با مدیریت کارگزاری صبا جهاد دارای بازدهی منفی ۲۸.۹ درصدی بوده است. در این میان، صندوق اختصاصی بازارگردانی نوین پیشرو تحت مدیریت تامین سرمایه نوین هم با منفی ۱.۳ درصد، کمترین بازدهی را در این مدت کسب کرده است.