• کاهش ۱٬۹۶۶٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۲:۰۱:۲۴

    شاخص کل با ۱٬۹۶۶٫۱ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۴٬۶۵۴٫۶ رسید.