• برای اولین بار همه منابع مالی قرارداد‌های نفتی فقط از بورس تامین خواهد شد.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۱:۵۸:۱۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بیژن زنگنه در حاشیه امضا ۸ قرارداد‌ طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت با کمبود نقدینگی صندوق توسعه ملی ، گفت : به دلیل محدودیت منابع صندوق توسعه ملی ، همه منابع مورد نیاز قرارداد‌های نفتی برای نخستین بار، فقط از بازار سرمایه تامین خو اهد شد. وی افزود: در حالی همه قرارداد‌ها و تجهیزات مورد نیاز فقط با پیمانکاران ایرانی و بدون پیوست منعقد خواهد شد که هم اکنون ۷۲ درصد ارزشی پروژه‌های درحال ساخت نفتی از تولیدکنندگان داخلی تامین شده است.