• بازگشایی نمادهای معاملاتی (گشان۱)،(لکما۱)
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۱:۱۶:۴۷

    کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (گشان۱) و کارخانجات مخابراتی ایران (لکما۱) پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب)، از طریق انجام حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، در صورت لزوم، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می‌گردد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس