• افزایش ۷۴۸٫۱ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۰:۰۱:۱۰

    شاخص کل با ۷۴۸٫۱ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۷٬۳۶۸٫۹ رسید.