• توزیع ۱۰۰ ریال سود نقدی نبروج برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۰۹:۵۴:۲۱

    شرکت نساجی بروجرد طبق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ مبلغ ۱۰۰ ریال (۱۰٫۴۷ درصد) از سود ۹۵۵ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را توزیع کرد.