• موافقت شرکت سرمایه گذاری با فروش بلوکی سهام زیرمجموعه بورسی.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۰۹:۲۸:۳۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سرمایه گذاری کشاورزی کوثر از موافقت هیات مدیره با فروش بلوکی سهام زیرمجموعه بورسی از طریق مزایده خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد. براین اساس، عبدالامیر باروتکوب مدیرعامل "زکوثر" اعلام کرد: هیات مدیره سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در جلسه فوق العاده ۲۱ دی با فروش بلوک کنترلی سهام تحت مالکیت این شرکت در خوراک دام پارس با نماد "غدام" از طریق مزایده عمومی و با رعایت صرفه و صلاح و تشریفات قانونی موافقت کرد. آثار مالی حاصل از فروش این سهام پس از تحقق معامله مشخص و از طریق کدال اطلاع رسانی خواهد شد. بنابراین گزارش، سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با سرمایه ۲۷۵ میلیارد تومانی از ۲۱ اسفند سال گذشته در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد و سازمان اقتصادی کوثر ۸۱ درصد سهام آن را در اختیار دارد.