• ۵ ماده طرح بانکداری جدید تصویب شد/ کنترل تعارض منافع هیات عالی بانک مرکزی.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۰۸:۳۱:۳۶

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پورابراهیمی درباره جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب ماده ۷، ۸، ۹ و ۱۰ و ۱۷ طرح بانکداری جمهوری اسلامی خبر داد و به خانه ملت گفت: در ماده ۷ ، احکام مرتبط با هیات عالی بانک مرکزی و شامل نحوه عزل اعضای هیات عالی با هدف تقویت استقلال بانک مرکزی، احکام تعارض منافع اعضای هیات عالی به تصویب رسید. وی ادامه داد: در ماده ۸ هم وظایف و اختیارات هیات عالی به عنوان مهمترین مرجع تصمیم گیری در بانک مرکزی مصوب شد. طبق ماده ۹ ، هیات عالی موظف شد کمیته‌های تطبیق و حسابرسی و مرتبط با حاکمیت شرکتی و اداره بانک مرکزی را تشکیل دهد. در ماده ۱۰ نیز نحوه اداره جلسات هیات عالی مصوب شد. پورابراهیمی افزود: همچنین طبق ماده ۱۷، هیاتی متشکل از نمایندگان سه قوه با عنوان نظارت و حسابرسی و ناظر بر عملکرد بانک مرکزی و هیات عالی، تشکیل و صورت‌های مالی بانک مرکزی به تایید سران سه‌قوه شود .