• دومین رکورد تصویب افزایش سرمایه با ۳۳۵۰ درصد از محل تجدید ارزیابی.
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۰۶:۲۴:۲۰

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع فوق العاده شرکت ایران تایر قبل از ظهر یکشنبه ۲۱ دی با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور ۶۷.۹ درصدی سهامداران در محل شرکت برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۳۳۵۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مورد موافقت قرار گرفت. براین اساس، "پتایر" به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از ۲۸.۶ به ۹۸۸.۲ میلیارد تومان رساند. پیشتر هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان با برگزاری مجمع فوق العاده، افزایش سرمایه ۳۳۸۱ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند که به نوعی دومین رکورد در دو ماه اخیر محسوب می شود.