• افزایش ۲۰٬۷۲۸٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۷:۳۰:۴۳

    شاخص کل با ۲۰٬۷۲۸٫۳ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۳۰۶٬۶۲۰٫۷ رسید.